Företag

Många företag kan ibland bli felfakturerade och betalar mer än vad de borde för sin elkonsumtion. Alla företag, stora som små, har därför gynnsamma möjligheter att göra besparingar genom vår revisionstjänst. Vi har en omfattande kompetens och lång erfarenhet när det gäller att göra kontroller av företagens elkostnader och en bred kunskap om den nordiska energimarknaden samt dess regelverk.

Låt oss agera ombud

Sedan Skatteverket (20170101) införde nya regler, gällande energiskatten hos företag med producerande verksamhet, måste dessa företag på nytt ansöka rättelse av energiskatten direkt hos Skatteverket. 

Det har till följd att företagen får mycket mer arbete, vilket utgörs av att man på nytt måste gå igenom all dokumentation och kontrollera ännu en gång att allt stämmer innan det går att ansöka om återbetalning.

Som vår klient kan du istället välja att vi agerar som ditt ombud. Vi står för allt arbete med att samla in de uppgifterna och sedan ansöker vi om återbetalningen. På så sätt kan du till fullo ägna dig åt din verksamhet och vara lugn med att din återbetalning kommer in utan något besvär.

Inga fel – inga kostnader

Hittar vi inget fel får du som klient tjänsten helt utan kostnad.

Om vi däremot upptäcker fel, följer vi upp ärendet gentemot leverantörer och myndigheter och ser till att beloppet från felfaktureringen betalas tillbaka till klienten. Vår ersättning för det är enbart en bråkdel av det återbetalade beloppet

Kontakta oss idag för att ta reda på mer. Vi ser fram emot att få hjälpa dig och ditt företag!

Kontakta oss idag: