Kundservice

Har du frågor?

E-post: info@energyhub.se
Telefon: 08 – 121 568 55
Telefontider: Mån-Tors 10:00 – 15:00
Fredag 10:00 – 14:00
(Lunchstängd måndag till fredag 12:00-13:00)
Postadress: AB Scandinavian Energy Hub,
Box 5039, 116 29 Stockholm

Hur anmäler jag e-faktura /autogiro?
Just nu har vi inte e-faktura som alternativ, men du kan skicka e-post till kundservice på info@energyhub.se och be om en fakturakopia på e-post.
Kan jag betala min faktura senare?
Om du inte har möjlighet att betala din faktura i tid kan du ansöka om anstånd. Betalningsdatumet skjuts fram i max 30 dagar. Dröjsmålsränta läggs till på det ursprungliga fakturabeloppet. Du kan enkelt ansöka genom att kontakt kundservice på telefon eller e-post.

Vill du använda ångerrätten? Här kan du ladda ner Konsumentverkets standardblankett för att ångra ditt köp. Fyll i och skicka in den till oss. Eller skicka e-post till info@energyhub.se.

 • Du har 14 dagars ångerrätt när du handlar på distans eller utanför säljarens affärslokal.
 • Ångerfristen börjar löpa dagen efter du ingick avtalet. Du kan givetvis ångra dig även innan ångerfristen har börjat genom att kontakta oss och meddela detta via telefon, brev, e-post eller kontaktformulär.
 • Vid telefonförsäljning har ett avtal ingåtts först efter att du har bekräftat det skriftligt. Kravet på skriftlighet omfattar skriftliga avtal både i pappersform och i elektronisk form, till exempel genom e-post eller sms.
 • Säljaren ska ge dig information om hur du ångrar köpet innan du ingår avtalet. Om säljaren inte gett dig tillräcklig information förlängs ångerfristen.

Få oberoende rådgivning om energieffektivisering hos din kommun. Du hittar din kommunala energirådgivare på Energimyndighetens hemsida. Du hittar mer information under avsnittet reklamation.

 1. Kontakta först vår kundservice:
  Om du inte är nöjd med oss, ska du i första hand vända dig till vår kundservice. Ring oss på telefon 08 – 121 568 55.
 2. Reklamation
  Om du inte är nöjd med svaret från kundservice, kan du skicka in en reklamation till EnergyHub’s kundservice. Reklamationen hanteras av vår reklamationsavdelning.
 3. Kontakta Kundombudsmannen
  När den ordinarie reklamationshanteringen är avslutad erbjuder vår Kundombudsman en fristående prövning av ditt ärende. Om du vill pröva ditt ärende är du välkommen att kontakta kundservice inom sex månader efter att ditt ärende har avslutats på telefon 08 – 121 568 55 eller info@energyhub.se märk mailet “Till kundombundsmannen”. Kundombudsmannen fångar upp problem och vidarebefordrar synpunkter till ansvariga personer inom EnergyHub. Du är alltid välkommen med synpunkter om EnergyHub’s kundhantering.
 4. Extern rådgivning och tvistlösning
  Vill du ta ditt ärende vidare för att få opartisk rådgivning, eller få hjälp med att få ett ärende prövat, finns det ett flertal externa parter du kan vända dig till. Deras uppgift är att hjälpa dig utifrån konsumentlagstiftningen. Läs mer om rådgivning och tvistlösning.

Hit kan du vända dig för opartisk rådgivning:

 • Kommunala konsumentvägledare finns i de flesta kommuner och rådgivningen är gratis. De kan ge dig råd vid klagomål eller om du har hamnat i tvist med ett företag. Kontakta din kommun för ytterligare information och kontaktuppgifter.
  Kommunala konsumentvägledare hittar du här.
 • Konsumenternas energimarknadsbyrå är en självständig byrå som kostnadsfritt informerar och ger råd och vägledning i frågor som rör elmarknaden. De kan ge dig vägledning om hur du går vidare om du har en tvist med ditt elnäts- eller elhandelsföretag och vill få ditt ärende prövat. Konsumenternas energimarknadsbyrå hittar du här.
 • Hit kan du vända dig för att få ett ärende prövat

Energimarknadsinspektionen (EI) är tillsynsmyndigheten över marknaderna för el, naturgas och fjärrvärme som ska se till att de fungerar så bra som möjligt. De granskar exempelvis nätbolagens avgifter och leveranskvalitet i elnätet. Hit kan du vända dig till exempel om vill pröva om en anslutningsavgift är skälig. Energimarknadsinspektionen hittar du här.

Allmänna reklamationsnämnden (ARN) är en statlig myndighet som kostnadsfritt och opartiskt prövar tvister mellan näringsidkare och konsument.

Mer information finns att hämta på ARN:s webbplats. Postadress: ARN, Box 174, 101 23 Stockholm. Hit kan du vända dig om du inte är nöjd med ett beslut. Allmänna reklamationsnämnden hittar du här.

Du kan också låta pröva en eventuell tvist i allmän domstol, till exempel om en part inte följer Allmänna reklamationsnämndens beslut. Tingsrätten är då första instans. Domstolen är objektiv och opartisk. Sveriges domstolar hittar du här.

Förnärvarande uppdateras denna funktion och information kan därför avvika. Vår elförsäljning i Sverige 2020

Nedan visar vår samlade elförsäljning i Sverige 2019. Vår elförsäljning är till 100 % spårbar med ursprungsgarantier till sol-, vind-, vatten- och kärnkraft – inget kommer från fossila energikällor. Miljöpåverkan för vår totala elförsäljning under 2019 vid drift av kraftverk var 0 g/kWh för CO2-utsläpp och 0,002 g/kWh för kärnbränsleavfall. Förnybart 5,31 % Kärnkraft 48,17 % Fossilt 46,52 %

Vår elförsäljning utan specificerad energikälla

Vår elförsäljning utan specificerad energikälla Diagrammet visar elens ursprung för vår Energimix under 2019 – det vill säga försäljning utan specificerad energikälla. Miljöpåverkan framgår av stapeldiagrammen på den här sidan. Energimix är det du får om du inte aktivt väljer en särskild energikälla. Vattenkraft 39 % Kärnkraft 39 % Vind-& Solkraft 12 % Konventionell värmekraft 10 %

Avbrott av el kan bero på att er el stängts av eller att det är störningar i nätet. Om felet beror på störningar i nätet ska ni höra av er till er nätägare. Om er el är avstängd pga. obetalda fakturor ring vår kundservice på telefon 08 – 121 568 55.