Privat

Rörligt Elavtal

Ett rörligt elavtal, även kallat Timprisavtal, betyder att du har ett rörligt elpris vilket gör att ditt pris styrs av elmarknadens svängningar. Har du en timavläst elmätare kan du med ett rörligt elpris även styra din elanvändning till de timmar när elen är som billigast. Vårt rörliga elpris är kopplat till spotpriset på den nordiska elbörsen. Du betalar vårt inköpspris, kostnad för elcertifikat, och moms. Årsavgift tillkommer. 

Rörligt elavtal
Energyhub mix5050

MIX 50/50

Med Mix 50/50 får du halva din elanvändning till ett fast elpris och den andra delen till ett rörligt elpris. Mix 50/50 är helt enkelt en combo av både rörligt och fast elpris. Detta gör att du får både kontroll och trygghet men även har möjlighet att följa av elprisets svängningar. 

Teckna Avtal