Om Företaget

AB Scandinavian Energy Hub

Är ett elhandelsbolag som grundades november 2019 och har varit aktiv i energibranschen sedan februari 2020. Trots vårt unga år, är vi med och driver förändringen i energimarknaden där efterfrågan av förnybara energikällor ökar. Energyhub’s specialitet inom elmarknaden är att hitta klimatsmarta energi- och kostnadseffektiva lösningar till våra konsumenters energibehov, genom att erbjuda kunder produkter/tjänster som passar deras elprofil, både avseende energieffektivisering och elförbrukning.

Miljö och vision

Energyhub’s vision är en bättre morgondag. Vi vill bidra till att FN:s globala mål för hållbar utveckling uppfylls. Det gör vi genom att dela ut vår vinst till välgörenhetspartners som verkar i denna anda. Men även genom att själva driva på i hållbarhetsfrågor och inspirera våra kunder att göra detsamma.

Förmågan att avvärja globala miljörisker, framför allt orsakade av klimatförändringar, utarmning av ekosystem och ackumulering av miljögifter, kommer att avgöra huruvida världens framtida välfärd kan säkras. Vi ser därför behovet av att snabbt och kraftfullt minska samhällets klimat- och miljöpåverkan. Vi ska bidra till att den globala temperaturhöjningen hejdas samt att de nio planetära gränserna respekteras.

Energyhub har som målsättning att utmana och inspirera våra kunder genom att ta ett större ansvar för omvärlden och framtiden samt verka för att utforma tjänster och erbjudanden som har en positiv påverkan. Miljöarbetet skall vara en integrerad del av verksamheten och alla medarbetare hos energyhub har ett ansvar för att aktivt arbeta för de uppsatta miljömålen.

Scandinavian Energy Hub's har visionen av att utveckla ett maximalt hållbart och energieffektivt samhälle för att skapa en positiv inverkan på samhället.